Ehitus

Kuidas valmib Tammiku elementmaja

Koostame projekti. Lähtudes Teie soovist koostame individuaalse lahendusega projekti. Kuna vaheseinad on mittekandvad, on siseplaneeringut võimalik muuta vastavalt vajadusele.

Vundament. Valatakse raudbetoon soojustatud plaatvundament. Vundament ehitatakse vastavalt kehtivatele ehitusnormidele ning lähtudes arhitektuurse projekti juhistest. Standartne vundament on mõeldud ehitamiseks liivapinnasele ja täitepinnasena on ettenähtud 15 cm killustiktäidet.

Majakarkass. Tootmishoones valmistatakse puitkarkass seinaelemendid, 45x145mm höövelprussidest puitraamistik sammuga 600 mm. Prusside ühendamiseks kasutatakse naelühendusi. Vundamendile toetuva raami aluspuu on sügavimmutatud pruss. Seinteelementide alumisse serva, tuulutusavade kohale, paigaldadakse näriliste võrk. Seinteelemendid ühendatakse omavahel 5×150 naeltega, kinnitustihedusega piki karkassi 600 mm. Igale raamile paigaldatakse jäikuse tagamiseks tapitud diagonaaltugilaud 25×100 mm. Valminud raamile kinnitatakse tuuletõkkeplaat. Tuuletõke paigaldatakse ilma lahtiste jätkukohtade (kõik servad kinnitatakse karkassile). Tuuletõkke peale kinnitatakse tuulutusvahe puit roov 25×50. Roovi kinnituseks tsingitud naelad 3×90. Roovitusele kinnitatakse hööveldatud voodrilaud. Laudade paigaldamisel jäetakse paisumisvahed nii, et laud saaks niiskuse mõjul laieneda. Voodrilaud keatakse puidukaitsevahendiga

Vahelagi. Paigaldatakse vahelae kandepost ristlõikega vähemalt 140×140 mm. Kandeposti alla betoonplaadile paigaldatakse hüdroisolatsioon. Puitpostide kinnitamiseks kasutatakse metallplaate. Järgnevalt paigaldatakse ematala, kolm omavahel naelte, poltide ja seibidega ühendatud 45×195 mm höövelprussi. Seejärel paigaldatakse okaspuitpruss 45×195 vahelaetalad sammuga 600 mm. Külgseinas talade toestamiseks kinnitatakse naeltega süvistatud tugilaud 25×150 mm. Vahelaetalad toetatakse tugilauale ja naelutatakse seinaelemendi karkassi külge. Talade trepiava ja ematalale kinnitamiseks kasutatakse metallkandureid.

Sarikad. Sarikad valmistatakse prussist 50x200mm. Sarikate horisontaalne sidepuu pruss 50x100mm, kinnitatakse sarikale naeltega. Sarikad paigaldatakse seinte sidepuule sammuga 900 mm või 600 mm, sõltuvalt katusekatte materjalist. Paigaldatakse harjale sarikate vahe fikseerimisroovitis. Naelutatakse tsingitud papinaeltega sarikate vahele soojustatava kaldosa kohale tuuletõkke puitkiudplaadid 12x1200x2700 mm. Tuuletõkkeplaat paigaldatakse ka külgseinte ja katuse liitumiskohtadesse.

Katus. Tuuletõkkeplaadile sarikate peale naelutatakse puitroovitis 50×50 mm sammuga 600 mm. Roovitisele paigaldatakse katusekate “Onduline” vastavalt valmistajatehase kinnitusjuhendile. Roovitise kirjeldus kehtib ainult laineliste bituumen katuseplaatide puhul. Katuseharja alla paigaldatakse tihend. Tuulutus toimub maja otsaseintes paiknevate restide kaudu. Ehitatakse otsaseina katuse tuulekastid. Külgseinte katuse tuulekasti ja seina vahel on vähemalt 10 mm laiune tuulutusvahe. Paigaldatakse vihmaveerennid ja torud PVC plastikust.

Uksed ja aknad. Paigaldatakse vastavalt valmistaja juhenditele. Akende ja ukse vuugid täidetakse polüuretaan vahuga. Akende ja uste kvaluteedi garanteerib valmistaja.

Soojustus. Soojustuseks kasutatakse “Isover” klaasvilla või teisi kvaliteedile vastavat soojustust. Väliseintes kandevkarkassi vahele paigaldatakse 150 mm villsoojustust (ISOVER-560 KL). Seejärel paigaldatakse kandevkarkassile sissepoole metallkarkass 42 mm ja klaasvillsoojustus 50 mm. Katuslae kaldosas sarikatele sissepoole kinnitatakse metallroov MP 27 sammuga 600 mm. Sarikate vahele paigaldatakse villsoojustus (ISOVER 560 KL 200 mm). Metallroovi vahele paigaldatakse lisasoojustus (KIVIVILL 30 mm). Kokku on katuslae kaldosa soojustus 230 mm.

Katuslae horisontaalosas kasutatakse villsoojustust 300 mm . Pennidele kinnitatakse sissepoole metallroov MP 27. Roovi vahele paigaldatakse lisasoojustus 30 mm. Kokku on katuslae horisontaalosa soojustus 330 mm. Soojustuse paigaldusel jälgitakse et soojustuse vahele ei jääks “õhuauke”.

Ventilatsioon: Vastavalt projektile.

Sisetööd: Välisseinte ja katuslae metallroovitisele kinnitatakse kruvidega kipskartongplaat 13 mm. Maja sisemistes nurkades ja akende vertikaalsetes aknapõskede välimistes nurkades kipsplaadi vertikaalseks ühendamiseks kasutatakse vajadusel metall nurkproofiili 50×50 kipsplaadi all. Aknapõsed on viimistletud kipskartongplaadiga, puuduvad aknalauad. Seinad pahteldatakse kasutades vuukides pahtlis selleks spetsiaalset ettenähtud võrkteipi. Värvitakse kaks korda akrüüllateks poolmatt sisevärviga Siseseinteks metallkarkass 45×66 mm. Karkassile kinnitatakse kruvidega kipskartongplaat 13 mm. Seinad pahteldatakse ja värvitakse poolmatt akrüüllateksvärviga. Siseseinte heliisolatsiooniks kasutatakse 66 mm villsoojustust. Vahelae talade peale paigaldatakse puitlaastplaat. Puitlaastplaadi peale laotatu lahtiselt heliisolatsiooniks puitkiudplaat ja selle peale laminaatparkett. Laetalade alla kinnitatakse kruvidega metallroov ja roovi vahele, heliisolatsiooniks paigaltatakse soojustus 30 mm ning kipskartongplaat 13 mm.

Valged siledad kärguksed . Uste piirdeliistud MDF laiusega max 45 mm. Põranda piirdeliistud lihtsa profiiliga MDF, max laiusega 45 mm. Kandva armeeritud betoonpõrandaplaadi peal esikus, pesuruumis ja wc paigaldatakse kokkuleppel kliendiga elektriline põrandaküte (ei kuulu standardpaketti). Kõik põrandad kaetakse 50mm paksuse betoon kihiga ja tasandatakse põrandatasandusseguga. Viimistluses kasutatakse laminaatparketti või plaaditakse vastavalt tellimusele.

Valmistatakse standartne puidust trepikarkass. Karkass kaetakse kipskartongplaadiga, pahteldatakse ja värvitakse. Trepimade ja trepiastmed valmistatakse männipuust kasest astmeserva tugevdustega ning paigaldatakse kummitihenditele. Astmed lakitakse 3 korda põrandalakiga või toonitakse ja lakitakse 2 korda.

ELEKTER, VESI JA KANALISATSIOON: Lisaks eelpool kirjeldatud põrandakütte paigaldusele, paigaldatakse vastavalt normidele ja tellitud elektriprojektile standartse lahendusena : 1. elektriradiaatorid – mehaaniliste termostaatidega arvestusega igas eluruumis 1 radiaator. Põrandaküttega ruumis radiaator puudub. Pistikupesasid on lihtsa vormiga, valged (tarnib tellija). Valgustuspunkte ja lüliteid vastavalt projektile, trepikojas 2 seinavalgustuspunkti veksellülitiga (lülitid tarnib tellija). Väljapoole maja paigaldatakse väliseinale 2 välisvalgustuspunkti ja 1 220V niiskuskindel pistik. Väljatõmme pesuruumidest ja wc-st on läbi välisseina. Vajadusel esimesel korrusel kamin-ahju läheduses läbi välisseina ilma ventilaatorita värske õhu ava koos reguleeritava klapiga.

Televisioonikaabel esimese korruse elutoast viidud katuse alla. Seinas 1 korrusel televisiooni pistik. Puudub antenn. Telefonile paigaldatud ühendamisvõimalus 1 pistik kahel korrusel ja 1 pistik ühel korrusel. Telefonijuhe on toodud elektrikilpi. Elektrikilp pagaldatakse vastavalt projektile välisseina sissekäigu lähedusse. Paigaldatakse majaväline maandus. Teostatakse elektri kontrollmõõtmised ja koostatakse mõõdistusakt.

Majasiseseks veetorustikuks kasutatakse plastalumiinium või PVC torusid. Enne seintesiseste liidete sulgemist seina viimistlusplaadiga, teostatakse kontroll surveproov. Sanitaarseadmete ühendamispunktidesse paigaldatakse kuulkraanid. Maja I korruse välisseinale (väljapoole) paigaldatakse üks veevõtukoht kuulkraaniga, mis võimaldab talveks majast väljuva vee sulgeda. Kanalisatsioon teostatakse PVC torudega d50 ja d110. Paigaldatakse kanalisatsiooni tuulutusklapp. Standartse lahendusena on majas ettenähtud 100 või 150 boiler .

Loetletud tööde kirjeldus kirjeldab standardpaketti kuuluvaid töid. Täpne tööde loetelu fikseeritakse Töövõtulepingu lisadokumendis.