Kasulik

Projekti koostamiseks nõutavad dokumendid:

  • PROJEKTEERIMISE TINGIMUSED. Saadakse kohalikust omavalitsusest;
  • KEHTIV KRUNDI GEODEETILINE ALUSPLAAN (DIGITAALNE). Saadakse kohalikust omavalitsusest, krundi müüjalt või tellitakse meie geodeedilt;
  • KATASTRIPLAAN . Saadakse krundi / kinnistu müüjalt või tellitakse meilt;
  • OMANDIT TÕENDAV DOKUMENT. Kinnistusregistriosa väljavõte, ostu-müügilepingu või muul moel vara võõrandamise lepingu koopia/ärakiri;
  • VEE JA KANALISATSIOONI TEHNILISED TINGIMUSED. Saadakse trasside omanikult nõusolek liitumiseks või kaevu ehitamise luba vastavalt projekteerimistingimustele;
  • ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED. Saadakse elektrienergia müüjalt;
  • GAASI JA SIDE TEHNILISED TINGIMUSED (KUI ON KRUNDILE SAADAVAL). Saadakse trasside omanikult;
  • Kui kinnistul on olemasolev puurkaev siis on vajalik PUURKAEVU PASS;
  • Juhul kui maaüksus/kinnistu on enne hoonestatud muu hoonega ja on olemas KEHTIVAD LEPINGUD (elekter, vesi, kanalisatsioon jne) siis nendest koopiad/ärakirjad.
  • Kõikide projekteerimiseks vajalike dokumentide olemasolu korral sõlmitakse tellijaga ehitamiseks nõutava töödokumentatsiooni koostamiseks EELLEPING.