Külm talv paneb küttesüsteemid proovile.

Tänavune külm talv pani proovile nii küttesüsteemide vastupidavuse kui ka kasutajate närvid, kes loodetud toasooja said kätte päevade kaupa ahju või katelt küttes.
  Lähtuvalt sellest tahakski rääkida võimalustest ja valikutest küttesüsteemi kavandamisel või siis uuendamisel. Siinkohal võiks muidugi ka märkida, et alati tasub peale põhikütte investeerida ka varuvariantidesse nagu kaminahi, tellisahi või siis elektriküte. See loob võimaluse saada toasooja ka võimalike süsteemirikete korral.
  Esimesena heidame me pilgu vesipõrandakütte võimalustele, sest kaasaegsetes ja renoveeritavates majades kasutatakse vesipõrandakütet üha rohkem.
  Kuid kas me ikka teadvustame, millised on selle kütteviisi eelised ja kuidas teha õigeid valikuid, st millised peaksid olema meie soovid (nõuded) arhitektile/ehitajale ning mis on oluline vesipõrandakütte süsteemi valikul?
  Kuna põrandaküttetorustik paigaldatakse tavapäraselt kas betoonivalusse või ehitatakse puitvahelagedesse, on nende hilisem väljavahetamine väga tülikas või majanduslikult kallis. Sellest tulenevalt võiks valida süsteemi, mille ´elukaar¡ on ligilähedane hoone omaga. Et kümne aasta möödudes ei tuleks meil hakata põrandaid täielikult lahti lõhkuma, kuna ehitaja ´soodsalt pakutud¡ küttesüsteem on amortiseerunud või ebaefektiivne ning kaheaastane ehitusgarantii juba ammu aegunud.
  Kvaliteetse küttesüsteemi eelduseks on kütteinseneri projekt, mis on ka tulevase haldajaga läbi arutatud.
Olulisemad küsimused, millele peaks vastused saama:

 • Milline on küttevee graafik? Kui välistemperatuur on nt –20 ºC, siis milline peaks olema katlast väljuva vee temperatuur, et tagada eluruumides normaalne õhutemperatuur (+21 ºC). Mida kõrgemaks see osutub, seda ebaefektiivsem on teile pakutav süsteem. Nt üle 45kraadine temperatuur võib juba põhjustada kahjustusi teatud põrandakatetes ja muutub ka inimestele pikaajaliselt ebameeldivaks (tervist kahjustavaks).
 • Kas kõik ruumid on eraldi reguleeritavad ja kuidas?
 • Kas on arvestatud ka erinevaid põrandakattematerjale?
 • Kus paiknevad jaotuskollektorid?
 • Milline on küttetoru ja teiste süsteemiosade kvaliteet, millised on garantiid?

Parameetrid, mille järgi saab vesipõrandakütet hinnata:

 • Küttetoru peab olema difusiooni- (hapniku)kindel ka küttegraafikust kõrgematel temperatuuridel (nt katlaautomaatika avarii korral).
 • Kasutatava toru läbimõõt on eluruumides soovituslikult kuni 16 mm ja tehnoruumides kuni 20 mm, see tagab põranda tasasoojuse ja võimaldab vajadusel paigaldada torusid tihedama sammuga. Nt Nereuse 14 mm küttetoru võimaldab paigaldust sammuga 75 mm. Seda moodust kasutatakse suurte aknapindade puhul, kui muidu peaks paigaldama lisaradiaatorid.
 • Ühe küttetoru maksimaalne pikkus ei tohiks ületada 70 jm. Suurtes ruumides tuleks kasutada vajadusel mitut küttekontuuri ja ääreala (akende, välisseinte) piirkond katta eraldi kontuuriga, tiheda paigaldussammuga.
 • “Märjad ruumid”, nagu vannitoad ja duðiruumid, võiks olla eraldi “toitega”, sest üldjuhul soovitakse seal kõrgemat temperatuuri kui eluruumides ja köetakse ka suveperioodil.

Paigaldajaid valides on oluline nende kvalifikatsioon ja garantiid.

 • Paigaldajad peaksid omama tootealast kvalifikatsiooni ja tootegarantiid materjalide tarnijalt.
 • Pärast põrandatorustike paigaldust tuleks teostada nõuetekohane survestamine, kontrollida üle soojaisolatsioonid torustike all, vaadata, et tehtud töö vastaks etteantud projektile, ning koostada ka paigaldusakt. Enne süsteemi katmist on soovitatav teha paigaldatud süsteemist pildid, mille abil oleks võimalik torustike paiknemist ka hilisemalt määratleda, kui on vaja näiteks põrandasse auke puurida.

  Kvaliteetset vesipõrandakütet saab kasutada pea kõikides põrandatüüpides ja väga erinevate kattematerjalidega, eeldusel, et järgitakse tootja nõudeid ja soovitusi. Hea vesipõrandakütte tunneb ära selle järgi, et ei saadagi aru, kuidas maja köetakse.
Eluruumide põrand on ühtlaselt leige – ei mingeid külmi ega kuumi piirkondi. Põrandapinna temperatuur on kõigest 2–3 kraadi kõrgem kui toatemperatuur.
  Eestis levib põrandakütte suhtes väga vastakaid arvamusi. Enamiku negatiivsete hinnangute põhjus on põrandakütte projekti puudulikkus (puudumine), ehitaja-paigaldaja kogenematus või kokkuhoiupüüd.

Samasse ritta satub lõppvastutuse määratlematus: A müüb torud, B teeb projekti ja C paigaldab. Kui üks nendest lülidest on nõrk, võib kogu ahel osutuda ebaefektiivseks. Tellijal on praktiliselt võimatu vastutajat leida.

Puitkarkassmaja saab kiirelt ja soodsalt valmis

Vana äraproovitud puitkarkassmaja ehitamine võrreldes teiste konstruktsiooniliikidega on odavam ja tulemuseks on soe ning vastupidav elamu.

Paljud korteriotsijad on kohkunud, kui neile pakutakse puitkarkassmaja.
Väidetakse, et puitmaja ei ole võrreldes kivimajaga sama vastupidav. Puidu ja kivi kestvus on tõesti erinev, kuid tasuks silmas pidada, et inimeste nõudmised ruumidele muutuvad ja koos sellega ka trendid.
Puitmaja ei tähenda ainult palkmaja, vaid eelkõige materjali- ja rahasäästlikku puitkarkasskonstruktsioonil põhinevat hoonet. Sellise maja kandvaks osaks on karkass, mis valmistatakse 50×150 + 50×50 mm puitprussidest. Nende vahele paigaldatakse mineraalvill 200 mm ning karkass suletakse seest kipsplaadiga.
Välja jääva karkassi külg kaetakse tuuletõkkeplaadiga, milleks kasutatakse niiskuskindlat tuuletõkkekipsi või niiskuskindlat puitlaastplaati. Väliseks voodriks kasutatakse tavaliselt värvitud välisvoodrilaudu, kivivoodrit või siis kombineeritud lahendust.
aasta algul konsultatsioonifirmast BK Konsult tellitud ühikuhindade võrdlus elamuehituses enam kasutatavate puitseinade ja Fibo 3 seinakonstruktsioonide kohta näitab, et puitseina ruutmeetri hind on Fibo plokkidest seina hinnast 83% madalam ja soojapidavus on 13% parem.
Puitkonstruktsiooni kaks põhilist eelist on odavamalt saavutatud soojapidav sein ja monteeritava lahenduse puhul püstitamise kiirus ja väike kaal ning sellest johtuv madalam koormus vundamendile.
Tosin aastat tagasi Šveitsis tehtud uuringus võrreldi identse projekti järgi ehitatava kivimaja ning monteeritava puitkarkassmaja tekitatavat keskkonnakoormust. Tulemusena ilmnes, et kõikide oluliste näitajate osas, nagu energiatarve, veevajadus, jäätmete hulk, keskkonna mürgistamine ja kasvuhooneefekti soodustamine, on puitmaja selgelt soodsamas positsioonis. Arvamuse, et puidust on võimalik ehitada ainult väikesemõõtmelisi madalaid individuaalelamuid, on paljud spetsialistid juba aastaid tagasi ümber lükanud.
Puitmaju on võimalik ehitada kuni viiekorruselisi.
Näiteks Rootsis ja Norras ei ole puitehitiste korruste arvu üldse piiratud. Isikliku arvamuse kohaselt saabub tavaehituste puhul piir nelja korrusega. Ka siis on juba parajalt tegemist hoone jäigastamisega tuulekoormustele ja puidu lubatavate muljumispingete ületamisega.
Kui lisada korruseid, tuleb tekitada eraldi kandekarkass ja peab arvestama üsna suure terase kogusega ühendussõlmedes. Tuleb leppida sellega, et lõviosa välisseinte puitkarkassi kandevõimest jääb kasutamata, kuna selle põhiülesanne on anda seinale soojapidavuse saavutamiseks vajalik paksus.
Arhitektil on suhteliselt suur vabadus maja planeerimisel. Juba planeerimise algul peab selgeks tegema, milliseid materjale soovitakse kasutada.
Kuid paneks arhitektidele südamele, et kui selgelt “kivivaimuga” maja püütakse vägisi sobitada puidukesta või ka vastupidi, ei pruugi ratsionaalset ja odavat lahendust sündida.
Laudvoodriga maja vajab räästast. Laudvooder, mis lausa “sukeldub” murusse, vajaks tegelikult 250 mm sokliosa. Samuti on parimate akende soojapidavus viis korda halvem 200 mm mineraalvillast soojustusega seinast. See kütte ülekulu võib kesta sada aastat, mis on vabalt ühe puitmaja elukaare pikkus. Maja kasutuskulud ületavad juba 50aastasel perioodil oluliselt ehituskulusid.
Sisekliima puitkarkassmajades on hea, kuid stabiilsus tagatakse ikkagi küttekehadega. Tervisliku sisekliima tagavad vajalike soojustehniliste näitajatega välispiirded ja tasakaalustatud ventilatsioonisüsteem.
Näiteks ülerõhk siseruumides võib tekitada niiskuskahjustusi. Pindadel kondenseeruv niiskus kombinatsioonis sobiva temperatuuriga paneb arenema hallitusseened ja sealt sugeneb juba allergiaoht.
Puitkarkassiga seina puhul kulub temperatuuri muutmiseks vähem energiat ja soovitav on püsiv küte. Massiivsemate ja suure soojusmahutavusega seinte puhul on sisetemperatuur välistemperatuuri muutudes püsivam.
Sisetemperatuuri muutmiseks tuleb kulutada rohkem energiat ja sellisesse hoonesse sobib paremini perioodilise küttega küttekeha, nagu ahi või kamin.

„Elamist puitkarkassmajas ei tasuks karta,”

Piltide, riiulite riputamise tüüblid on kõikides ehitusmaterjalide poodides müügil ja nende maksumus on madalam kui Fibo tüüblitel. Seinakappide riputamiseks nähakse seinakarkassi juba ette horisontaalpuu, kuhu külge kinnitatakse kapid.
Soovitav on kasutada kipsplaadi all kas puitlaastplaati, OSB-plaati või vineeri, et seinale riputatavad esemed kindlamalt püsiksid ja maja konstruktsioon jäigem oleks.
Puitkarkassmajade karpide keskmised hinnad jäävad 6000 kr/m² kanti, kõikudes siiski üsna suurtes piirides. Vaadates kinnisvaraportaalide müügikuulutusi, näeb ruutmeetrihindu, mis algavad 10 000 kroonist, kuid sellisel juhul tuleb arvestada, et hinnas sisaldub ka krunt, selle asukoht, vundamendi maksumus ja siseviimistluse olemasolu või puudumine.